Politica de Confidentialitate GDPR

Confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi.

Prin acest document vă informăm asupra modului în care noi prelucrăm datele dumneavoastră precum și asupra drepturilor pe care le aveți în baza Regulamentului European privind Datele cu Caracter Personal, EU 679/2016, GDPR. 

 
 1. Cine suntem?

 Site-ul www.ceraselaloredana.com împreună cu toate produsele și serviciile furnizate sunt deținute de Cerasela Moroiu, coach și trainer. 

 1. Ce tip date prelucrăm?

În vederea procesării comenzii dumneavoastră și a comunicării de materiale în scop de marketing, publicitar, sunteți de acord să ne încredințați un minim necesar de date cu caracter personal precum: adresa de e-mailnume și prenumenumăr de telefon, adresa de domiciliu, adresă profesională.

Totodata, sunteți de acord să ne furnizați informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către persoana vizata, cum ar fi, plăți efectuate, detalii adiționale despre proiectele și serviciile achiziționate.

Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră vor fi colectate și prelucrate de noi pentru unul din urmatoarele scopuri:

 • de a da curs comenzii dumneavoastră
 • a va transmite materiale în scop de marketing (ex. informări cu privire la serviciile și produsele dezvoltate, oferte, alte informări în legătură cu furnizarea produselor noastre, etc.).
 • pentru îmbunătățirea bunurilor și serviciilor noastre
 • pentru a lua decizii de business
 • pentru a fi respectate diferite dispoziții legale
 • pentru respectarea și apărarea drepturilor noastre legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastră. exprimat prin formularea comenzii sau expres în sensul transmiterii de materiale publicitare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor).

 1. Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de conform punctului 2 din prezenta politică. În afara autorităților responsabile, anumiți consultanți externi, (ex. avocati, contabili) pot avea acces la datele dumneavoastra.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane și nici nu vor fi procesate în afara spațiului UE.

 1. Cat timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada raporturilor noastre contractuale/abonării la newsletter, iar în cazul în care dispozițiile legale ne obligă la păstrarea datelor pe un anumit interval de timp, pe durata acestui interval (ex. actele contabile se pătreaza potrivit legii contabilității pentru o perioadă de 10 ani)

Dacă datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru a ne respecta obligațiile contractuale sau dispozițiile legale, acceste date vor fi șterse.

 1. Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată, în anumite condiții, aveți urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – în conformitate cu art 15 GDPR aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și dreptul de acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră., avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – în baza art 18 GDPR aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere în baza art. 77 GDPR în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi pe baza consimtământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, ne puteți contacta la adresa: contact@mihaicioban.ro

 1. Altele

Aceasta politică de confidențialitate a fost actualizată la 16 August 2023. 

Translate »